उम्मेदवार
राम अधिन यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू