उम्मेदवार
पार्वती कुमारी शाह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू