उम्मेदवार
राम प्रकाश महासेठ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू