उम्मेदवार
संजिव कुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू