निर्वाचन क्षेत्र
इलाम २

इलामको प्रतिनिधिसभा –२, मा इलाम नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२, देउमाई नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका र माई नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र