निर्वाचन क्षेत्र
सिराहा २ (क)

प्रदेशसभातर्फ सिराहाको क्षेत्र नम्बर २ को कमा नवराजपुर, बरियापट्टी र औरही गाउँपालिकाका सबै वडा, अर्नामा गाउँपालिकाका वडा नं. ४ र ५ तथा सुखीपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ समावेश छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र