निर्वाचन क्षेत्र
सिराहा ४ (क)

प्रदेशसभातर्फ सिराहाको क्षेत्र नम्बर ४ को कमा कर्जन्हा नगरपालिकाका सबै वडा तथा मिर्चैया नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र