निर्वाचन क्षेत्र
दोलखा १ (ख)

दोलखाको प्रदेशसभा २ मा विगु, कालिञ्चोक र शैलुङ गाउँपालिका तथा भीमेश्वर नगरपालिकालाई समावेश गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र