निर्वाचन क्षेत्र
रामेछाप १

प्रतिनिधिसभाका लागि रामेछाप जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र