निर्वाचन क्षेत्र
रामेछाप १ (ख)

रामेछापको प्रदेशसभा २ मा खाँडादेवी, सुनपती र दोरम्बा गाउँपालिका तथा रामेछाप नगरपालिकाका १, २, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र