निर्वाचन क्षेत्र
इलाम २ (ख)

इलाम प्रदेशसभा –२ को (ख) मा माई नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, फाकफोकथुम गाउँपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिका चुलाचुली गाउँपालिकाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र