निर्वाचन क्षेत्र
धनुषा २ (क)

प्रदेशसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर २ को कमा विदेह नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७, जनकनन्दीनी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ६, शहिदनगर नगरपालिकाको वडा नं. ७ र कमला नगरपालिकाका सबै वडा समावेश छन् । 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र