निर्वाचन क्षेत्र
धनुषा ३

प्रतिनिधिसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर तीनमा विदेह नगरपालिकाको वडा नम्बर ९, धनौजी गाउँपालिका, नगराइन नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १५, १६, २०, २३, २४ र २५ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र