निर्वाचन क्षेत्र
धनुषा ३ (ख)

प्रदेशसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ को खमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १६, २३, २४ र २५ नम्बर वडा छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र