निर्वाचन क्षेत्र
महोत्तरी २ (क)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर दुई (क) मा औरही नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, ८ र ९, बलवा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९, १० र ११, पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर ६, लोहरपट्टी नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ५, ६ र भँगाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ६, ७, ८ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र