निर्वाचन क्षेत्र
महोत्तरी २ (ख)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर दुई (ख) मा बलवा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८, एकडारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, लोहरपट्टी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ७, ८, ९ र ३८ अनि महोत्तरी गाउँपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र