निर्वाचन क्षेत्र
महोत्तरी ३ (ख)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर तीन (ख) मा एकडारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ६, ७, ८, १२ र मनरा शिसवा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८, ९ र १० पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र