निर्वाचन क्षेत्र
महोत्तरी ४ (ख)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर चार (ख) मा साम्सी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ५, रामगोपालपुर नगरपालिका र मनरा शिसवा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र