निर्वाचन क्षेत्र
सर्लाही १ (क)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ (क) मा चन्द्रनगर नगरपालिका, हरीपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५, इश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३ र १४ अनि कविलासी नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र