निर्वाचन क्षेत्र
सर्लाही १ (ख)

प्रदेशसभा प्रदेशसभातर्फ सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा हरीपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ४, ६, ७, ८, ९, इश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १२, कविलासी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र लालबन्दी नगरपालिका पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र