निर्वाचन क्षेत्र
सर्लाही २ (क)

प्रदेशसभा तर्फ सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ (क) मा ब्रम्हपुरी गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका र इश्वरपुर वडा नम्बर १५ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र