निर्वाचन क्षेत्र
सर्लाही ३ (ख)

प्रदेशसभा तर्फ सर्लाही क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा बरहथवा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १६, १७, १८, वसबरिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६, चक्रघट्टा गाउँपालिका, र कविलासी नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४, ५, ६ पर्दछन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र