निर्वाचन क्षेत्र
धादिंग १ (ख)

धादिङ्ग क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ख मा गजुरी गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका र सिद्धलेक गाउँपालिका पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र