निर्वाचन क्षेत्र
धादिंग २ (क)

धादिङ्गको क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा क मा नेत्रावती गाउँपालिका, ज्वालामुखी गाउँपालिका, निलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १२, १३ र १४ पर्छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र