निर्वाचन क्षेत्र
धादिंग २ (ख)

धादिङ्ग क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा ख मा निलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं. १० र ११, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, गंगाजमुना गाउँपालिका, खनियाबास गाउँपालिका र रुवीभ्याली गाउँपालिका पर्छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र