निर्वाचन क्षेत्र
नुवाकोट १ (ख)

नुवाकोट क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ख मा लिखु गाउँपालिका,ककनी गाउँपालिका,सूर्यगढी गाउँपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ५ पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र