निर्वाचन क्षेत्र
नुवाकोट २ (क)

नुवाकोटको क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा क मा बेलकोटगढी नगरपालिका, बिदुर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ५, ६, १०, ११ पर्छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र