निर्वाचन क्षेत्र
नुवाकोट २ (ख)

नुवाकोट क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा ख मा तारकेश्वर गाउँपालिका, बिदुर नगरपालिका वडा नं.७, ८, ९, १२, १३, मेघाङ गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका पर्छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र