निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ १

प्रतिनिधिसभातर्फ १० वटा क्षेत्र रहेको काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर १०, ११, २९ र ३१ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र