निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ १ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर १०, ११ र २९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र