निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ २

प्रतिनिधिसभा तर्फ १० वटा क्षेत्र रहेको काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर २ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ९ र ३२, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका ४, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा तथा शंखरापुरा नगरपालिकाका सबै वडालाई समावेश गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र