निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ २ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र ३२ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र