निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ २ (ख)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा खमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका ४, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा तथा शंखरापुरा नगरपालिकाका सबै वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र