निर्वाचन क्षेत्र
झापा २ (ख)

झापाको प्रदेशसभा –२ को (ख) मा अर्जुनधारा नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र