निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ३ (ख)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा खमा कागेश्वरी नगरपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका १, २, ३, ४, ६, ७ र ८ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र