निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ४ (ख)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ४ को प्रदेशसभा खमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका १, २, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र