निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ७ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ७ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाको १६, १७, १८ र २५ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र