निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ९ (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ९ को प्रदेशसभा कमा काठमाडौं महानगरपालिकाको १२, १४, २१ र २२ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र