निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ ९ (ख)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ९ को प्रदेशसभा खमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका वडा नं. १, १२, १३, १४ र १५ तथा नागार्जुन नगरपालिकाका वडा नं. ६, ७, ८, ९ र १० लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र