निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ १० (क)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १० को प्रदेशसभा कमा दक्षिणकाली र कीर्तिपुर नगरपालिकाका सबै वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र