निर्वाचन क्षेत्र
काठमाडौँ १० (ख)

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १० को प्रदेशसभा खमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र