निर्वाचन क्षेत्र
भक्तपुर १

भक्तपुरको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ मा चाँगुनारायण र भक्तपुर नगरपालिकाका सबै वडालाई समावेश गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र