निर्वाचन क्षेत्र
भक्तपुर १ (क)

भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा कमा चाँगुनारायण नगरपालिकाका सबै वडा र भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १० राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र