निर्वाचन क्षेत्र
ललितपुर १

प्रतिनिधिसभाको ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा महांकाल गाउँपालिका, बाग्मती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका सबै वडा र गोदावरी नगरपालिकाका १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १३ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र