निर्वाचन क्षेत्र
ललितपुर ३

प्रतिनिधिसभाको ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा ललितपुर महानगरपालिकाका १, २, ३, ४, ५, १०, १३, १४, १५, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८ र २९ नम्बर वडा तथा गोदावरी नगरपालिकाका १२ र १४ नम्बर वडालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र