निर्वाचन क्षेत्र
काभ्रेपलान्चोक २ (ख)

काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा ख मा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, बनेपा नगरपालिका, पनौती नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ११, १२ र बेथानचोक गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र