निर्वाचन क्षेत्र
सिन्धुपाल्चोक १ (ख)

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ख मा सुनकोशी गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका, जुगल गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ९ र १० पर्छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र