निर्वाचन क्षेत्र
सिन्धुपाल्चोक २ (क)

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा क मा इन्द्रावती गाउँपालिका, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वडा नं १, ५, ६, ७, ८, ११, १२, १३, १४ र मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नं. ९, १० र १३ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र