निर्वाचन क्षेत्र
सिन्धुपाल्चोक २ (ख)

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा ख मा हेलम्बु गाउँपालिकाका, हेलम्बु गाउँपालिका, पाँचपोखरी गाउँपालिका, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ४, ९, १० र मेलम्ची न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ११ र १२ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र