निर्वाचन क्षेत्र
मकवानपुर १

प्रतिनिधिसभाका लागि मकवानपुर क्षेत्र नं. १ मा वाग्मती गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र